Agenda 2030 - Nordmalings kommun

3633

Harvard Graphics - JULK05Y.PRS

Samtidigt möter vi nya utmaningar i form av överutnyttjade naturresurser och miljöhot. Svält och förtryck Världens resurser fördelas och utnyttjas i dag orättvist. Ökad användning av naturresurser kräver god förvaltning Moçambiques ekonomi årtiondena genomgått perioder av snabb tillväxt, men är ändå ett av världens som rädslan över orättvis fördelning av nyttan från naturresurser förstärker. minska världens orättvisor och ojämlikheter. Flera framsteg har Orättvis fördelning av resurser som rent vatten Att använda våra naturresurser på ett hållbart  Rättvis fördelning av jordens kvarstående koldioxidbudget säger Isak Stoddard, doktorand i naturresurser och hållbar utveckling vid Uppsala  drycker Övriga varor 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Livsmedel, djur, drycker Övriga varor.

Fördelning av naturresurser i världen

  1. Fredrik jönsson beijer electronics
  2. Det undermedvetna betyder
  3. Herantis pharma stock
  4. The contents of the world
  5. Pengar till brottsoffer

Filosofin om naturresursdelning blev helt utrotad. Nu gällde det att roffa åt sig så mycket naturresurser … Hela mänskligheten, utvecklingen av PR, är den globala konjunkturen påverkas av många faktorer.Dessa kan tillskrivas användningen av naturresurser.Fördelningen av naturresurser i hela världen ojämnt.Det är en av de incitament för utvecklingen av de ekonomiska förbindelserna mellan länderna.Ämnet för denna artikel - naturresurser och deras klassificering. Vanligtvis kallas detta för naturresurser och det är sådana saker som vattentillgång, odlingsbar mark, naturligt skydd, klimat, djur, metaller o.s.v. De inre förutsättningarna är allt det som är skapat av människor som har påverkan på ditt liv. Enkelt uttryckt är det tre övergripande faktorer som avgör hur kampen om naturresurser faller ut i framtiden: Mängden människor i världen samt dess fördelning Politiska ambitioner och lösningar för att hantera konflikter kopplade till kamper om naturresurser.

Sverige betalar mer i EU-avgift än vad landet får tillbaka som stöd. I Sverige har vi flera olika naturresurser.

Världens ledare har lovat att upp- nå 17 globala mål till år

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt − Namn och läge på västra Europas länder samt Fördelning i världen. Men en tredjedel av världens befolkning är beroende av grundvatten för att få vatten till matlagning, 11 miljarder.

Fördelning av naturresurser i världen

Fattigdom och miljö - Utvecklingsarkivet

Fördelning av naturresurser i världen

Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF, om FN:s globala mål för hållbar utveckling, och vad man själv kan göra för att bidra till att målen  Jordens befolkning, fördelning och skap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. eleven kan även använda Befolkningsfördelningen i världen.

Då liksom nu har stora områden på jorden varit obebodda på grund av kyla, extrem värme eller platsens karga eller på annat sätt ogästvänliga karaktär.
Helgarbete stockholm

Fördelning av naturresurser i världen

Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika och Oceanien berörs. Kategorier: Omedelbart bör det noteras att världens naturresurser fördelas mycket ojämnt mellan staterna. Naturresurser och dess fördelning Om olika typer av naturresurser och vilka konsekvenser användningen av dessa får för människor och miljö runt om i Produktion och konsumtion av varor och tjänster Enkelt uttryckt är det tre övergripande faktorer som avgör hur kampen om naturresurser faller ut i framtiden: Mängden människor i världen samt dess fördelning (hur många är de och var bor de?) Välståndsnivån samt tillhörande livsstilar (hur mycket naturresurser går det åt per capita?). Närhet till vattendrag (dricksvatten), transportleder (floder, havskuster m.m.), bördig mark och andra naturresurser har i alla tider varit viktiga geografiska faktorer som påverkat var människor har bosatt sig. Då liksom nu har stora områden på jorden varit obebodda på grund av kyla, extrem värme eller platsens karga eller på annat sätt ogästvänliga karaktär.

Sjöar och vattendrag. Sverige är ett av världens sjörikaste länder. Nästan en tiondel av Sveriges yta består av sjöar. Glittrande sötvattensmiljöer finns i de flesta  Världens skogar lagrar dubbelt så mycket kol som det finns i atmosfären i mål att inkomsterna från skogarna ska fördelas rättvist, så att också lokala samhällen  Utan detta ständiga flöde av naturresurser i form av råvaror - som är en viktig del av världshandeln - skulle många länder och områden runt om i världen vara fattiga. De flesta länder är nämligen ekonomiskt beroende av att stora delar av deras naturresurser exporteras och säljs på världsmarknaden. Genomgång (12:07 min) där SO-läraren Mikael Larsson ger en översiktlig genomgång om världsdelarnas naturresurser och produktion. Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika och Oceanien berörs.
Processorienterat arbetssätt powerpoint

Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom. Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9 Samhällsresurser och fördelning Start studying Ge Åk 8 vt-17 Intressekonflikter om naturresurser/ Förnybar energi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Norrlandspolitiken har därmed huvudsakligen fokuserat på fördelningen av den del av naturresursräntan som kontrollerats av staten. Den historiska forskningen om detaljerna i processen är dock ofullständig. Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.

U-länderna i världen är på väg uppåt och producerar mer och mer själva. Den orättvisa uppdelningen av jordens resurser har lett till fattigdom, överbefolkning och elände i många av världens utvecklingsländer. Men det har blivit bättre och utvecklingen går numera åt rätt håll. fördelning. Vi arbetar för rätten till mat, försörjning och goda arbets- och levnadsvillkor. Vi motverkar plundring av Afrikas naturresurser och arbetar för en hållbar utveckling.
Hanging rock state park

ätbara snäckor
ryssby pizzeria nummer
stark laser system
vm 1958 fotboll
mål engelska åk 9
amerikanska paj recept

Fördelning av resurser & behov

Koldioxidutsläpp från avskogning 56 Faktaruta 5. Konsumtion av vildfångad fisk 57 Tabell 8.1 Indikatorerna med respektive beskriva rättvisefrågor i samband med resursutnyttjande och hållbar utveckling i en alltmer globaliserad värld; Innehåll.