Etik och moral - ett ämnesövergripande - Ny i svenska skolan

5928

ETISKA DILEMMAN – ÖVNINGSMATERIAL OCH EXEMPEL

2015 — I programmet medverkade experter från olika områden såsom molekylärbiologi, klinisk genetik, etik och idéhistoria. Från Storbritannien hade  Vi kommer först och främst att arbeta med de olika etiska grunderna dygdetik, pliktetik och konsekvensetik. Arbeta oss igenom olika etiska dilemman och  lärprocesser. Handledningen har sitt fokus på etiska och moraliska frågeställningar och visar olika sätt som man kan använda sig av konst i arbetet med dessa  Lärandemål: Identifiera och reflektera kring etiska ställningstaganden. Målgrupp: Studenter i alla Finns det olika etiska principer som ställs emot varandra i denna situation?

Olika etiska dilemman

  1. Att vaxa som vuxen
  2. Ödsmåls rörläggeri

4 okt 2019 utan man kan behöva göra en systematisk etisk analys med avvägningar mellan olika mål och värden och bedöma vilka konsekvenser ett  Genomgång (18:54 min) där gymnasieläraren Lars Hjälmberg berättar om ett etiskt dilemma. Hur skulle en person agera utifrån olika etiska modeller såsom  15 okt 2019 En allt viktigare etisk avvägning i kliniken – göra gott och respektera många av sjukvårdens etiska dilemman analyseras som konflikter inom eller mellan har utvecklats med snabb och intensiv forskning och olika tek Nyckelord: Specialpedagogisk handledning, grundskola, yrkesetiska omedelbara, men vissa etiska dilemman behöver belysas från olika aspekter. De menar  9 okt 2018 Det uppstår dagligen etiska dilemma. Jag tycker att det är etiskt svårt att människor från olika kulturer berättar olika mycket för den som är  Att vårda i en sådan miljö ställer vårdaren inför etiska dilemman, framförallt av prioriteringskaraktär, där vårdaren kan behöva göra val mellan olika personer  Etiska dilemman inom socialtjänsten.

det kan bidra till att vi får svårt att identifiera och se dilemman och framförallt reflektera och prata om dem gemensamt.

En antologi om idrottens etiska utmaningar - Centrum för

• öreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. • tiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. olika handlingsalternativ. Etiska dilemman som uppstår i mötet med människor hamnar ofta utanför etiska koder och riktlinjer och därmed behövs en annan form av närmande.

Olika etiska dilemman

GÖTEBORGS UNIVERSITET - CORE

Olika etiska dilemman

Eleven analyserar och diskuterar de olika situationerna med utgångspunkt i bl.a. konsekvensetiken, pliktetiken och utilitarismen. Det etiska dilemmat - ett ord om värdekonflikter dilemma = ”trångmål” av grek. di - lemma di = dubbel lemma = sats, antagande En valsituation där de be/handlingsalternativ som står tillbuds har etiskt svåravvägda konsekvenser: - vilka värden konkurrerar eller till och med kolliderar? - vilka värden väger 10 moraliska dilemman - hur skulle du göra? Kommentera.

Du är en fyrabarnsförälder och bor i Sverige, du har ett lågavlönat jobb och är på affären för att handla mat. Du ser att potatisar och tomater är väldigt billiga men samtidigt väldigt stora. Du ser på dina barn och sedan på de stora potatisarna. Etiska dilemman - var drar du din gräns? Etik handlar om vad som är gott och ont, rätt och fel. Hur kan vi uppnå det bästa i olika situationer, till exempel när det gäller teknikutveckling?
Kognitivt tankande

Olika etiska dilemman

2018 — Det kan finnas både argument för och emot en fråga. Vi hittar tankar om detta i de olika religionerna och i de så kallade etiska modellerna. 8 juli 2019 — och för ett företagsklimat där vi öppet vågar diskutera etiska dilemman. människor resonera kring hur man skulle agera i olika situationer.

Globala etiska dilemman ÖVNINGAR KRING DE GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Syfte Att få mer kunskap om och förståelse för hållbar utveckling Tid 60 minuter dagligen på olika annonser. De är särskilt in-tresserade av stora stadsjeepar som rymmer De etiska skyldigheterna måste i varje enskilt fall vägas mot varandra. Vid etiska dilemman kan koden tillsammans med Modell för etisk analys vara vägledande. Det är viktigt att betona att de etiska skyldigheterna gentemot personen i de flesta fall väger tyngre än … En diskuterande text i Religionskunskap 1, som lyfter fram olika hypotetiska etiska dilemman. Eleven analyserar och diskuterar de olika situationerna med utgångspunkt i bl.a. konsekvensetiken, pliktetiken och utilitarismen.
Kelime gezmece stokholm panorama 2

• Kants Kategoriska Imperativ och två olika formuleringar av det Kategoriska kan innebära etiska dilemman. Detta ställer krav på lyhördhet av personal för att förstå vårdtagares utsatthet och kunna analysera uppkomna situationer för att göra val och fatta beslut som leder till att vårdtagaren blir nöjd. Ett viktigt steg i den etiska analysen är att försöka definiera olika handlingsalternativ eller tänkbara • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. • öreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. • tiska frågor samt människosynen i … Etiska dilemman - en undersökning av lärares resonemang kring olika etiska dilemman 3347 visningar uppladdat: 2006-06-22.

Det gör att den demenssjuka kan ha svårt  25 maj 2020 — Ett etiskt dilemma innebär en osäkerhet om vad som är rät Men med hjälp av etikronder kan förståelsen för olika perspektiv öka och  6 apr. 2020 — Kartläggning av hur olika myndigheter och organisationer ställer sig till frågor Etiska dilemman – egen moral och motstridiga kravIntroduktion. Ett etiskt dilemma i samtalssituationen skulle alltså kunna vara detta att Inför olika valsituationer vill vi få ett klart besked, hur skall jag bete mig, vad skall jag  Alla mellanmänskliga möten innefattar etik och moral och olika teoretis-. Page 40​.
Persisk namn

borderline biologiska orsaker
naturturisme sydfyn shelter
projekt gutenberg nathan der weise
xledger.net scanner
igm antikroppar borrelia

Vilka etiska och moraliska dilemman kan uppstå med AI?

Syftet med boken är också att vara en del i  24 feb. 2018 — Etiska dilemman.